Beginners

De “Schermacademie Wezowski” (kortweg SAW) heeft gedurende de meer dan 20 jaar van haar bestaan prima resultaten neergezet tijdens diverse competities. Zij telt leden van alle leeftijden, “van 7 tot 77 jaar”.

De schermlessen worden gegeven door Maître Wezowski, nationaal trainer van de Belgische eliteschermers, en zijn assistenten.

Het schermseizoen start elk jaar in september.
Deelname aan de eerste training is gratis en gaat van start op:

-de laatste donderdag van de maand september om 21u00 (volwassenen)
-de laatste vrijdag van de maand september om 18u00 (jongeren)

De trainingsuren kan u terugvinden onder het tabblad “trainingen”.
Extra trainingen kunnen steeds later op het seizoen worden afgesproken.

De eerste drie maanden kan schermmateriaal “gratis” gehuurd worden;
nadien kan materiaal aangekocht worden. Kinderen huren voor een volledig seizoen.

Opgelet!
Wegens de complexiteit van de sport is het niet mogelijk om (veel) later in het seizoen te beginnen.
We nodigen u in dat geval uit om volgend schermseizoen te starten.

Betaling:Basisbedrag: € 195,00/persoon (*) ( incl. schermbond-licentie én verzekering)
€ 185,00/persoon (voor 2 leden van eenzelfde familie)
€ 175,00/persoon (voor 3 leden van eenzelfde familie)Betaling lidmaatschap op rekeningnummer:

IBAN: BE41 7310 2749 3310
BIC:KREDBEBB

 BELANGRIJK:

bij een betaling graag VOORNAAM + NAAM van het (de) kind(eren) en/of van de volwassen scherm(st)er waarvoor u betaalt, vermelden ! Dank u.

wij vragen u uitdrukkelijk om na betaling een betalingsbewijs (b.v. kopie rekeninguittreksel) aan de Maître te overhandigen of via mail te bevestigen. Graag ook uw actueel en correct mailadres a.u.b.

 (*)   LET OP !!: indien we geen betaling ontvangen tegen 15 oktober 2014 kan dit tot stopzetting van elke schermactiviteit leiden.