Geschiedenis

Dank zij inspanningen van de Vlaamse Schermschool, kon in 1985 worden gestart met het geven van schermlessen aan een kleine groep van 12 kinderen uit de lagere school van het Vita et Pax college.

Het succes was zeer groot. Het aantal leden verdubbelde in 1986. Al snel werden de lessen opengesteld voor kinderen van andere scholen. Elk jaar het ledenaantal verdubbelen zou iets te veel van het goede zijn, maar op de sequentie 12, 27, 39, 55, 74, 79, 94, … zijn we fier.

Tot 1989 was het niet meer dan een naschoolse activiteit zonder enige structuur.

Om mee te doen aan competities moet men echter lid zijn van een club. De honger naar wedstrijden en de nood aan een professionelere omkadering leidden in 1989 tot het oprichten van de Schermacademie Wezowski.

Sinds het oprichten van de club kan worden geschermd op recreatief of competitief niveau. Er zijn lessen voor jong en oud. Alle trainingen staan nog steeds onder de professionele begeleiding van de topcoach maître Wezowski.

Doorheen de jaren hebben de verscheidene podiumplaatsen op Belgische kampioenschappen en enkele deelnames aan wereldbekerwedstrijden de Schermacademie Wezowski tot een van de beste clubs van België gemaakt.
We hopen dan ook dat u mee onze geschiedenis komt verrijken.